دانشجومعلمان سراسر کشور به کسورات ناعادلانه از حقوقشان اعتراض کردند

به گزارش مجله پیوند، دبیران شورای صنفی دانشگاه های فرهنگیان کشور در نامه ای به نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه، اعتراض خود را به مسأله کسورات غیرقانونی از حقوقشان اعلام کردند.

دانشجومعلمان سراسر کشور به کسورات ناعادلانه از حقوقشان اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، نمایندگان و دبیران شورای صنفی دانشگاه های فرهنگیان کشور در نامه ای به نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را به مسأله کسورات غیرقانونی در ایام کرونا و حذف بند تبصره 12 ق ب از احکام التحصیل دانشگاه دانشجومعلمان و نومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

ما نمایندگان و دبیران شورای صنفی رفاهی دانشگاه های فرهنگیان کل کشور و دانشجومعلمان و نو معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان دو مساله کسورات غیر قانونی و ناعادلانه دانشگاه در ایام کرونا و ایام عادی و حذف بند تبصره 12 ق ب 98 از احکام دانشجومعلمان و نو معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان را خدمت حضرتعالی ایراد کرده و خواستار پیگیر مطالبات هستیم.

الف. کسورات دانشجومعلمان:

الف. 1 - طبق قانون متعهدین خدمت مجلس شورای اسلامی مصوب سال 69، ماده 6 - دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناًً حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسرا های تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.

تبصره - پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و ... که دانشسرا ها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار می دهند نخواهد بود، لکن هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

الف.2 - حال با توجه به تبصره ماده 6 قانون متعهدین خدمت مجلس شورای اسلامی سال 69 کسورات دانشجو معلم باید مطابق با ارائه خدمات خوابگاهی و شبانه روزی باشد؛ لذا مصوبات هیئت امنایی دانشگاه مذکور در ایام کرونا و در ایام عادی کاملاً برخلاف قانون می باشد.

مستحضرید در ایام کرونا از اسفند سال 98 تا به امروز فعالیت دانشگاه به صورت مجازی بوده و در این ایام از بیش از 70 هزار دانشجو معلم مبلغ 25 درصد از حکم معادل 700 هزار تومان کسر می گردد.

در حالی که هیچ دانشجویی خدمات شبانه روزی و خوابگاهی در این ایام ندارد و در فیش حقوقی ایشان تحت عنوان استفاده از امکانات دانشجویان مبلغ فوق الذکر کسر می گردد.

همچنین در ایام عادی هیات امنا مصوب نمود که مبلغ 45 درصد از دانشجویان کسر گردد. در صورتی که این مبلغ بسیار بیشتر از مبلغی است که باید از دانشجو معلم مطابق ارائه خدمات خوابگاهی و شبانه روزی کسر گردد و مسئولین دانشگاه اذعان داشته که اعتبارات لازم دانشگاه نظیر توسعه زیرساخت های فیزیکی و فناورانه و... که باید محل تامین آن از بودجه عمومی دانشگاه و یا سرانه و یا یارانه باشد، متاسفانه از حقوق دانشجو معلمان تامین می گردد؛ لذا دانشگاه فرهنگیان با توجه به عدم تکافوی اعتبارات لازمه ناچار به کسر غیرقانونی و ناعادلانه حقوق دانشجو معلمان می گردد.

الف.3. متأسفانه پس از ارائه بودجه پیشنهادی دولت (1400) به مجلس شورای اسلامی، مشاهده می گردد که بیش از پیش تامین اعتبارات لازم به صورت غیرقانونی بر دوش دانشجومعلمان می باشد. بودجه عمومی نزدیک به 800 میلیارد تومان و درآمد اختصاصی که اکثریت آن همان کسورات حقوق دانشجو معلمان دانشگاه می باشد متاسفانه بیش از 1000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

الف.4. با توجه به بند های 1،2 و3 الف درخواست اینجانبان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400، مدنظر دریافت و درج اعتبارات لازم دانشگاه فرهنگیان در بودجه می باشد تا دانشگاه از کسورات دانشجو معلمان بی نیاز گردد. همچنین ضمن توجه به اعتبارات دانشگاه فرهنگیان در بودجه، لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری های لازم جهت به روز شدن قانون متعهدین خدمت یا مصوبات هیات امنا جهت اصلاح رویه کسورات دانشجومعلمان صورت بگیرد.

نحوه کسورات دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشجویان دانشگاه های دولتی مطابق خرید خدماتی باشد که به آن ارائه می گردد. به عنوان مثال پس از مشخص نرخ خوابگاه و غذا هر دانشجو معلم به میزان خدماتی که دریافت کرده، پرداختی داشته باشد و به صورت کنونی درصد ثابتی از حقوق آنان کسر نگردد.

ب. حذف بند تبصره 12 ق ب 98 از احکام دانشجومعلمان و نو معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان:

احتراما به استحضار میرساند، وزارت آموزش و پرورش طی نامه ای به مدیر کل وقت استان فارس مورخ 30/11/98 چنین بیان میکند که، چون حقوق دانشجومعلمان متعهد خدمت بر اساس کارآموزی محاسبه می گردد، بنابراین مشمول بند های الف و قانون بودجه سال 98 افزایش 400هزار تومانی نمیشوند. لازم به یادآوری است که این استدلال خلاف نامه شماره 100/40000 مورخ 25/4/98 دیوان محاسبات عالی کشور می باشد.

پیرو رای دیوان محاسبات کشور نامه دیوان به شماره 100/40000 مورخ 25/4/98و حسب ماده 6 و 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش سال 69، در مورد دانشجومعلمان نیز باید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده و مفاد بند های تصویب نامه شماره 8724/ت56485ه مورخ 31/1/98 هیئت وزیران برای آن ها نیز اعمال گردد.

متاسفانه در افزایش حقوق سال 98، مفاد بند 8 تصویب نامه هیئت وزیران یا همان تفاوت جزء 1 بند الف تبصره 12ق ب سال 97 به اختصار بند الف، از ابتدا برای دانشجو معلمان در نظر گرفته نشده است.

همچنین در تاریخ 10/10/98 و در اقدامی غیرمستدل، طبق نگارش 7-4-5-1 که به مناطق خدمت ارسال شد. مقرر شد مفاد بند 7 تصویب نامه هیئت وزیران یا همان بند تبصره 12قانون بودجه سال 98 به اختصار بند ی، از احکام دانشجومعلمان حذف گردد و برای این که اقدام غیرقانونی فوق، ناقض مفاد بند 5 تصویب نامه هیئت وزیران نگردد، مبلغ بند حداقل دریافتی در احکام مشمولین به همان میزان مبلغ بند افزایش یافت.

با توجه به اینکه دانشجومعلمان جزو کارمندان رسمی دولت بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، لذا در تصمیم گیری ها می بایست طبق این قانون برای آن ها عمل گردد.

همانطور که در اجرای نامه شمارهی 3/710مورخ 19/12/96 معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منضم به بخشنامه 1116776 مورخ 22/1/96 سازمان اداری و استخدامی کشور، بنابر این بخشنامه، طبقه شغلی کلیه مشاغل، 1 طبقه افزایش یافت که دانشجومعلمان نیز همانند سایر کارمندان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل این طرح گشتند.

عدم وجود بند های الف و در واقع به معنای این است که در مورد دانشجومعلمان، برخلاف تصویب مجلس و نظر دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بر خلاف مفاد بند های 2، 7 و 8 تصویب نامه هیئت وزیران به نامه مبنی بر افزایش حقوق حداقل 440 هزار تومان عمل شده است.

در واقع حقوق این قشر از شاغلین رسمی دولت در سال 98 و نسبت به سال 97، فقط به میزان 61/600 تومان افزایش یافته است و مابقی افزایشات به علت اجرای مفاد بند 5 تصویب نامه فوق الذکر و دریافت بند حداقل حقوق میباشد که هیچگونه توجیهی برای تخلف در اجرای بند 7 و 8 تصویبنامه نیست.

حذف بند و الف از احکام معلمان مذکور، آنان را با مشکالت عدیده ای روبرو ساخته است که ذکر 2 مورد خالی از لطف نیست:

اول. با یک مقایسه اجمالی بین احکام صادره در مهرماه سال 98، برای معلمان فارغ التحصیلان سال 98 و معلمان فارغ التحصیل تحصیل سال 97، مشاهده میگردد که اختلاف زیرحکم این دو گروه با وجود مدرک تحصیلی، رتبه و طبقه یکسان، بالغ بر 500000 تومان میباشد که البته با اعمال افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفندماه سال 98، این اختلاف فاحش بیشتر نیز شده است.

دوم. طبق قانون بودجه 98، مبالغ بند و الف هر ساله شامل افزایش حقوق خواهد شد؛ بنابراین سال به سال اختلاف و شکاف حقوق بین ورودی های مناطق خدمت قبل و بعد سال 98 بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ لذا ما خواستار اصلاح احکام کلیه دانشجومعلمان در حال تحصیل و نو معلمان فارغ التحصیل دانشگاه در سال اخیر و برگشت بند تبصره 12 ق ب 98 (بند امتیاز دار) هستیم.

این نامه را دبیران شورای صنفی رفاهی دانشگاه های فرهنگیان کل کشور و 11270 نفر از دانشجومعلمان امضا کرده اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 25 بهمن 1399 بروزرسانی: 25 بهمن 1399 گردآورنده: lordlinks.ir شناسه مطلب: 883

به "دانشجومعلمان سراسر کشور به کسورات ناعادلانه از حقوقشان اعتراض کردند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشجومعلمان سراسر کشور به کسورات ناعادلانه از حقوقشان اعتراض کردند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید